موضوع: مناسبات جاری ایران و آمریکا، لغو تحریم ها و حواشی آن
مهمانان: نیک اهنگ کوثر – حسن داعی
توضیح: جان کری با مجوز لغو تحریم ها در جیب راهی وین شده است. آژانس عقب نشینی تهران از مواضع اتمی خود را تایید کرده است. مقامات جمهوری اسلامی هر روز سرمقاله روزنامه های مهم آمریکا را می نویسند. دلیل این رویدادها چیست و دو طرف چه منافعی را دنبال می‌کند. نقش و سهم مردم ایران در این رویدادها چیست؟ مهدی آقازمانی برای پاسخ به این سوالات میزبان حسن داعی و نیک اهنگ کوثر در زمان انتخاب این شنبه است.

زمان انتخاب روز شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.