زمان انتخاب-اقتصاد جهان در ۲۰۱۶ ؛ قیمت نفت و معیشت مردم در ایران
توضیح : بسیاری معتقدند که اهرم اقتصادی در سیاست بیش از هر نیروی نظامی تاثیر گذار است با این حال کاهش شدید قیمت نفت بسیاری از پیش بینی ها در کشور در کشور های تولید کننده و صادر کننده را به هم ریخته است . در این برنامه دکتر سیامک شجاعی مهمان دکتر مهدی آقا زمانی است تا درباره معیشت مردم یران در خلال این رویداد های جهانی به گفتگو بنشینند

زمان انتخاب-اقتصاد جهان در ۲۰۱۶ ؛ قیمت نفت و معیشت مردم در ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.