«فریدون فرخزاد» مردی فراتر از زمان خود
…………………………………………………………………………………………………………………………..
عذرخواهی «اکبر عبدی و حواشی سخنان او در برنامه زنده
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ویدئوهایی مربوط به تجمعات معلمان
…………………………………………………………………………………………………………………………
روز جهانی کودکان دختر
………………………………………………………………………………………………………………………….
یک ایرانی هموطنانش را به چالشی متفاوت دعوت می کند
………………………………………………………………………………………………………………………….
جلسه سالانه موسیقی و حضور بی صدای «سیمین غانم»
…………………………………………………………………………………………………………………………..

سپید و سیاه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.