این برنامه درباره ، باغهای انار، سد کاوه ، پل هشت چشمه و تک چشمه ، قیز قلعه ، امام زاده عبدالله اوجان ، کاروانسرای آوه و شهرستان ساوه و ۳ استان مرکزی

سرزمین مهر ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.