دست کم چهار زندانی محکوم به اعدام در زندان ندامتگاه مرکزی کرج جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شدند.

به بر گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هویت چهار زندانی محکوم به اعدام تا این لحظه به اطلاع منابع هرانا رسیده است که امروز دوشنبه نهم شهریور در ندامتگاه مرکزی کرج جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شده اند و قرار است حکم آنان طی دو روز آینده اجرا شود.

هویت این چهار زندانی که با اتهامات مرتبط با مواد مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند، مصطفی آخوندزاده، مجید رضایی، سعید جلالی و حمید فرجی اعلام شده است و از سالن های چهار و دو ندامتگاه مرکزی کرج به انفرادی منتقل شده اند.

لازم به یادآوری است مسئولین و ارگان های رسمی تا کنون در این باره اطلاع رسانی نکرده اند.

Comments are closed.