زمان انتخاب- ماراتن هسته ای- بیست و دوم تیر ۱۳۹۴
مهمان: حسن داعی

زمان انتخاب- ماراتن هسته ای from افق ایران on Vimeo.

زمان انتخاب- ماراتن هسته ای- بیست و دوم تیر ۱۳۹۴
مهمان: حسن داعی

Comments are closed.