اندیشه ها با سهراب اخوان – ارتش چیست؟ / ۱۸ تیر ۱۳۹۴
مهمان: دکتر رابرت بامبان کارشناس اتاق فکر

اندیشه ها با سهراب اخوان – ارتش چیست؟ / ۱۸ تیر ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.