• دیدار شرف جنبش دانشجویی و شرف اهل قلم در گناباد –
• روز جهانی منع کار –
• پیرامون مساله کودکان کار –
• سرانه پایین مطالعه در ایران –
• از ترک خوردن تا فرونشست خطرناک زمین –
• بحران آب کشور ، ۷ روستان در مازنداران شرایط کشاورزی را دیگر ندارند –
• فمنیسم به زبانی ساده –
• ضرب و شتم دراویش توسط ماموران شهرداری و نیروی انتظامی –
• شش محکوم جرایم مواد مخدر اعدام شدند –
• اعدام در ملا عام در شهرستان فسا –
• موزیک ویدیو اعدام –
• مادر امید علی شناس : می گفتند اطلاع رسانی نکنید به نفع امید است نتیجش ۱۰ سال حبس برای بچم شد –
• شش سال از انتخابات ۸۸ گذشت –
• تمدن جیرف ، مدیریت میراث یا مدیریت تاراج –

سپید وسیاه 06-12-15 1 from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.