گروه ورزش

در اینجا نکاتی درباره دستگاه‌های ورزشی بیان شده است که بیشتر می‌تواند ما را با تاثیر آنها آشنا کند.

1- دستگاه‌های ورزشی فرد را مجبور می‌کنند تا یک برنامه ورزشی مشخص را پیروی کند. اگر ما به طور مرتب بر روی یک دستگاه ورزشی تمرین کنیم، مجبوریم همان حرکات را مرتبا تکرار کنیم. بنابراین دور از تصور نیست که بافت‌ها یا عضوی از بدن آسیب ببینند، زیرا فشار زیادی به آن وارد می‌شود . اگر ما الگوی ورزش‌های استقامتی و قدرتی خود را تغییر ندهیم به مفاصل نیز فشار می‌آید.

2- دستگاه‌های ورزشی باعث می‌شوند که ورزشکاران توجهی به کنترل میزان کشیده شدن عضلات نداشته باشند. هنگامی که عضله بیش از حد کشیده می‌شود. برای مثال هنگام پایین آوردن وزنه‌ها آسیب دیدگی‌ اتفاق می افتد. ورزشکاران باید مراقب باشند که به هنگام استفاده از دستگاه‌های ورزشی بیش از حد عضلات خود را نکشند و در حد جثه بدنی خود فعالیت کنند.

3- بسیاری از دستگاه‌های ورزشی کمر را محکم نگه می دارند و تکیه گاه دارند. ورزشکار به این شرایط عادت می‌کند، اما اگر ورزش دیگری را به فعالیت خود اضافه کند یا ورزش خود را سنگین تر انجام دهد و این تکیه گاه وجود نداشته باشد ممکن است آسیب ببیند.

4- حرکات ورزشی بر روی بسیاری از دستگاه‌ها به صورت نشسته انجام می‌شود . نشستن باعث می‌شود که عضلات پا ضعیف شوند. استفاده مرتب از این دستگاه‌ها و انجام ندادن ورزش‌های دیگر باعث می‌شود که هم‌چنان عضلات ضعیف باقی بمانند.

5- بسیاری از دستگاه‌های ورزشی عضلات را جدا از هم ورزش می‌دهند. در زندگی روزانه و حرکات عادی انسانها اعضای بدن با هم حرکت می‌کنند و در هماهنگی با هم هستند، اما ورزش بر روی این دستگاه‌ها این هماهنگی را فراهم نمی‌کند.

6- حرکت بر روی تردمیل باعث می‌شود که پاها عقب‌تر از بدن حرکت کنند. هنگامی که بر روی تردمیل می‌دویم فشاری که به بدن می‌آید ممکن است در دراز مدت باعث کم شدن کارایی در راه رفتن و دویدن بر روی سطح صاف شود.

7- عضلات بدن معمولا در چند جهت حرکت می‌کنند، اما دستگاه‌های ورزشی عضلات را در همه این جهات حرکت نمی‌دهند. بنابراین عدم تعادل در ورزش دادن عضلات اتفاق می‌افتد.

به طور کلی می‌توان گفت که استفاده از دستگاه‌های ورزشی بی فایده نیست، اما باید مراقبت‌های لازم صورت بگیرد و ورزش با تنوع بیشتری انجام شود. بنابراین نباید تنها به دستگاه‌ها برای ورزش اکتفا کنیم

Comments are closed.