پوستر والیبال ایران برای لیگ جهانی ٢٠١٥ نمونه کامل یه پوستر سانسورشده بد بود! صبر کردم تا ببینم روزنامه ها و خبرگزاریا درین باره چی مینویسن که دیدم در حد انتشار عکس و خبر بسنده کردند. پوستر اینطور که گفتند با محوریت تماشاگرای ایرانی تهیه شده ولی با اینکه بانوان قرار هست به ورزشگاه بیان، اثری از هیچ زن تماشاگر ایرانی توی این پوستر نیست، البته اینکه این سانسور ضرورت داشت یا اصن دهن کجی به FIVB بوده یا نه رو من نمیتونم تشخیص بدم. از این موضوع مهم که بگذریم باید به عکس تماشاگرای پوستر اشاره کنیم بگیم که حتی یکی از تماشاگرای مردی که عکسش توی این پوستر کار شده، روی صورتش پرچم ایران نیست و به نظر میرسه تماشاگر مصری باشه! باید از تهیه کننده های پوستر پرسید وقتی شما در موضوع تماشاگرا با محدودیت مواجه هستین چرا محوریت کار رو به این موضوع اختصاص میدین؟ و اینطور میشه که پوستری که سالی یکبار قراره تهیه بشه اینطور ناقص و بد تهیه میشه و اینهمه روزنامه نگار و خبرنگار ورزشی، حتی یک توجه ساده به پوستر تیم ایران توی لیگ جهانی نمی کنن تا درباره اش بنویسن

Comments are closed.