رئیس مرکز ارزیابی‌های پزشکی و بازتوانی فوتبال٬ اولین نماینده ایران است که در تاریخ کنگره‌های فیفا٬ سخنرانی کرد.

زهره هراتیان پس از چند سال انتظار بالاخره به عضویت کمیته پزشکی فیفا درآمد. او در چند سال گذشته زیر ذره بین بخش پزشکی فیفا بود و در نهایت به او خبر دادند که به عضویت کمیته پزشکی فیفا درآمده و برای دریافت حکم خود باید به زوریخ برود. هراتیان به همراه علی کفاشیان و علیرضا اسدی راهی سوییس شده و در کنگره هم سخنرانی کرده.  رییس فدراسیون و دبیرکل، عضویت هراتیان را به او تبریک گفتند. قرار است هراتیان از همان سوییس برای حضور در تیم پزشکی مسابقات جام جهانی زنان به کانادا سفر کند.

نکته ویژه اینکه زهره هراتیان همسر هومن افاضلی است.افاضلی درباره عضویت همسرش، دکتر زهره هراتیان، در کمیته پزشکی فیفا گفت: همسر من افسری پزشکی فیفا و عضویت در کمیته پزشکی AFC را در کارنامه کاری اش دارد و تا آنجا که می دانم دنبال عضویت در کمیته پزشکی فیفا هم بود که ظاهرا این مساله هم انجام شده و بعد از این کنگره برای سومین جام جهانی قرار است به کانادا برود تا با تیم پزشکی در این مسابقات حضور داشته

Comments are closed.