احیای ساختار سکولار در جامعه ایران در غیاب دولت دموکراتیک
بهشاد هستی بخش مهمان مهدی آقازمانی در « زمان انتخاب » است تا از راهکارهای عملی و مردمی برای توسعه ساختار سکولار در جامعه امروز ایران و در غیاب یک حکومت دموکراتیک سخن بگویند.

زمان انتخاب- احیای ساختار سکولار در جامعه ایران در غیاب دولت دموکراتی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.