ویژه برنامه رسانه افق ایران برای آزادی بیان و حکومت قانون به دلیل رویداد تروریستی در پاریس
ویژه برنامه آزادی بیان و حکومت قانون، به خاطره اسف انگیز کشتار وحشیانه کارکنان چارلی ابدو-پاریس: ساعت ۸ شب به وقت ایران / با حضور شاهزاده رضا پهلوی، نیک آهنگ کوثر، روزنامه نگار و کارتونیست،سردبیر خودنویس
و کریستیان ملارد، روزنامه نکار و کارشناس روابط بین الملل – پاریس

ویژه برنامه رسانه افق ایران برای آزادی بیان و حکومت قانون به خاطر حوادث اسف انگیز پاریس from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.