کانون نویسندگان ایران به مناسبت هفدهمین سالگرد قتل های زنجیره ای بیانیه صادر کرده است . در این « زیر تیغ سانسور » به بیانیه این کانون و تاثیر سانسور بر افق نشر در ایران پرداخته شده است .

زیر تیغ سانسور، قتل های زنجیره ای و بیانیه کانون نویسندگان from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.