موضوع: مرز طنز و توهین در رسانه ها و رفتار اجتماعی
مهمان: پرویز کاردان

در زمان انتخاب امشب مهدی آقازمانی میزبان استاد خود پرویز کاردان چهره پیشکسوت تلویزیون ملی ایران است تا با او درباره پروتکل‌های حرفه ای در خصوص برنامه‌های طنز در رادیو تلویزیون ملی ایران، جایگاه و مرز بندی طنز و شوخی با توهین و تاثیر رفتارهای قوم ستیزانه در فرهنگ ایران بپرازند. دیدن این « زمان انتخاب » را به همه عزیزانی که به یکپارچگی ملت سربلند ایران باور دارند توصیه میکنیم.

زمان انتخاب موضوع : مرز طنز و توهین در رسانه ها و رفتار اجتماعی from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.