جمهوری اسلامی برای مبارزه با کمپین نخریدن اتومبیل بی کیفیت داخلی وجلوگیری از تداوم این حرکت مدنی  حاظر به پرداخت وام به خریداران خودرو شده است 

ایلنا : عکس از ارشیو

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: بانک ها تنها 4 سال اسناد را خرید دین می کنند و زمان پرداخت ها ارتباطی با بانکها و بانک مرکزی ندارد اما 708 هزار تومان برای وام4 ساله در نظر گرفته شده و برای وام 5 تا 7 ساله اقساط پایین تر می آید و قسط ها کاهش پیدا می کند.

اصغر میرمحمد صادقی در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات با حضور درغرفه ایلنا در پاسخ به این پرسش که چرا وام 25 میلیونی خودرو در موعد معین ارائه نشد؟، اظهار داشت: این وام دیر اعلام نشد، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بودند تا 15 آبان  و ما هم ظهر جمعه اطلاعیه خود را اعلام کردیم و دیشب نیز بخش نامه ها را به سیستم بانکی ابلاغ کردیم .

وی با بیان اینکه در این طرح سیستم بانکی با مردم طرف نیست افزود: مردم باید با در دست داشتن مدارک خود به خودروسازی ها مراجعه کنند و در بحث کارت اعتباری هم لیست ها را دستگاهها بفرستند و در بخش کالاهای واسطه ای هم باید به تولیدکنندگان مراجعه شود و انتهای کار اسنادشان را به تولیدکنندگان بدهند.

میر محمد صادقی در مورد عدم موفقیت وام 15 میلیونی خودرو تصریح کرد: وام 15 میلیون تومانی بحث دیگری بود این وام خرید دین است و قالب آن با وام قبلی متفاوت است و برای تحریک تقاضا و کمک به تولیدکننده مثمرثمر خواهد بود.

وی در مورد میزان استقبال مردم نیز گفت: نیاز به زمان داریم و باید دید مردم و جامعه چطور با این طرح برخورد می کنند.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در مورد افزایش میزان اقساط و کاهش زمان پرداخت ها خاطر نشان کرد: ما در مورد این طرح  تا 4 سال را تامین مالی می کنیم بقیه آن دست خودروساز است که با مشتریان خود اعتبار سنجی کند برخی را تا 4 سال و برخی را تا 7 سال و شاید برخی را کمتر در نظر بگیرند.

وی افزود: بانک ها تنها 4 سال اسناد را خرید دین می کنند و زمان پرداخت ها ارتباطی با بانکها و بانک مرکزی ندارد اما 708 هزار تومان برای وام4 ساله  در نظر گرفته شده و برای وام  5 تا 7 ساله اقساط پایین تر می آید و قسط ها کاهش پیدا می کند.

میر محمد صادقی ادامه داد: مردم باید از فردا صبح با در دست داشتن مدارک خود به نمایندگی خودروسازی ها مراجعه کنند.

وی در مورد خودروها نیز گفت: بر اساس لیست وزارت صنعت 25 دستگاه خودروی سواری و 15 قلم خودروی وانت معرفی شده است و مردم در قبال خرید کالاها و شرایطی که خودروسازان تعیین می کنند اسنادتجاری خود را معادل 25 میلیون تومان چک و سفته به نمایندگی ها ارائه دهند و نمایندگی ها نیز چک و سفته را زر نویسی کرده و به بانک ها رائه می دهند و بانک نیز تامین اعتبار می کند.

وی با بیان اینکه در این حرکت هم سمت تقاضا و هم سمت عرضه تامین مالی می شود گفت: یکی از اهداف خالی شدن انبارخودروسازان بوده اما ما سمت تقاضا را هم تحریک کردیم مردم به صورت قسطی و اقساط مدت می توانند صاحب خودرو شوند.

Comments are closed.