در این برنامه، علی افشاری در باره نقش آیت‌الله خامنه‌ای در توسعه سدسازی می‌گوید. دکتر ناصر کرمی ضمن توضیح در باره سومالیزاسیون، خطری که ایران را در آینده نزدیک به خاطر خشک‌سالی تهدید می‌کند را توضیح می‌دهد.

آبانگان، بخش سوم: نقش علی خامنه ای در توسعه سدسازی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.