حمایت قاطع حشمت اله طبزردی از (کمپین نه به اعدام شهرام احمدی)
هم میهنان اگاه و گرامی!
همان گونه که آگاه هستید حکم غیر قانونی و ضد انسانی اعدام شهرام احمدی، بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات قانونی و عادلانه توسط دادگاه غیر قانونی و امنیتی به اصطلاح انقلاب، صادر و توسط دیوان نقص گرفته شد و دوباره به شعبه ی بدوی به ریاست بازجوی پیشین (ناصری) به نام مقیسه، برگردانده شد تا تایید و به دیوان عودت و درنتیجه تایید گردد.
اگر تعلل شود، شهرام را نیز اعدام خواهند کرد. بنابراین از همگان با هر مرام و عقیده، دعوت می کنم تا با راه اندازی کمپین مخالفت با اعدام شهرام احمدی، از مرگ یک انسان دیگر، پیشگیری نمایند. اگر همگی با هم عمل کنیم، از مرگ شهرام پیشگیری کرده ایم. در غیر انصورت، ما نیز به دلیل سکوت و بی عملی در این کار ضد بشری شریک هستیم.
انتظار می رود از فعالین حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی تا سکولار، لاییک، شیعه، سنی، بهایی، طرفداران طاهری تا نوکیش مسیحی و با هر مرام و مسلک در این کارزار شرکت فعال داشته باشیم.
حشمت اله طبرزدی
سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
۱۰ آبان ماه ۱۳۹۴ خورشیدی

Comments are closed.