ورزش و اندیشه پنجم آبان ماه ۱۳۹۴

ورزش و اندیشه پنجم آبان ماه ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

ورزش و اندیشه ، ویژه روز چهارم آبان است که تا پیش از جمهوری اسلامی ، روز ورزش ایران بود ، در تقویم جمهوری اسلامی اما روز چهارم آبان روزی است که خمینی بیانه ای تند و شدید علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی منتشر کرده است !!!…
در حالی که دختر و زن ایرانی نمی تواند در سرزمین خود وارد ورزشگاه ها شود اما هر دختر و زن بیگانه به قول فقه ها ؛ اجنبی ها می توانند همراه تیم های خود با سلام و صلوات وارد ورزشگاه های ایران شوند و به تماشای مسابقه بنشیند.
کاپیتو لاسیون از این پلید تر و کثیف تر در این روزگار وجود ندارد و دیدیم که همین چند ماه پیش وقتی تیم ملی والیبال لهستان در سالن دوازده هزار نفری تهران بر تیم ملی ایران پیروز شد – زن و مرد لهستانی بوسه پیروزی را به نمایش گذاشتند تا حکومت اسلامی عمامه خود را بالاتر بگذارد!!…
همنیطور نگاهی گسترده به تیم ملی فوتبال امید ایران و مسائل پیرامون سر مربی این تیم محمد خاکپور!

Comments are closed.