ارزش بهای نفت در بازار جهانی همچنان در حال سقوط است و پیش‌بینی توقف کاهش بهای آن هم تا اندازه‌ای دشوار.

بهای نفت در یک سال و نیم گذشته بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است و از بیش از صد دلار برای هر بشکه، به حدود چهل دلار رسیده است.

Comments are closed.