«این ماجرای شکست پیشانی تئاترشهر تهران به نظرم ناشی از یک اتفاق در ریشه‌ها است. عده‌ای می‌گویند یکی از همکاران ما آمده دکور بزند و این اتفاق افتاده. عده‌ دیگری می‌گویند نه، آن زیر دارند کار دیگری می‌کنند. من از اینها می‌خواهم عبور کنیم. اینها ظاهر ماجراست. مسئله تئاترشهر یک مسئله فرای این داستان‌ها و بازتاب مسائل فرهنگی ما است. اصولا‌ً دولت مالک خوبی نیست. وقتی دولت وارد جزییاتی مثل تئاترشهر یا اداره و تولید تئاتر و اینها می‌شود، ظرف سی و شش هفت سال اخیر دست کم در ایران اثبات شده که نتایج خوبی نخواهد داشت. صراحتا‌ً به شما بگویم دولت ایران نمی‌داند درباره تئاتر باید چکار کند. البته وضعیت تئاتر شهر برای خود ما مهم است. من کارگردانی هستم که هشت نمایشنامه آنجا اجرا کرده‌ام. برای من تاسف‌آور است. بخشی‌ از مشکل پیش آمده به مدیریت باز .

(منبع رادیو فردا)

Comments are closed.