زمان انتخاب – شما از رسانه افق ایران چه می خواهید ؟ from افق ایران on Vimeo.

میهمان این برنامه : رضا پیرزاده ، رئیس دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی‌
توضیح : افق ایران در آستانه یکسالگی است و با تغییرات مهمی در روند تولید و پخش برنامه های خود می کوشد تا خود را به خواسته مخاطبانش نزدیک کند . در این « زمان انتخاب » خانم سحر امانی و دکتر مهدی آقازمانی میزبان رضا پیرزاده ( رئیس دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی‌ ) بودند تا از آینده افق با مخاطبان افق گفتگو کنند .

Comments are closed.