به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ایران نفت خامش را برای تحویل در ماه ژانویه با تخفیف زیادی به مشتریان آسیایی می فروشد.

براساس این گزارش شرکت ملی نفت ایران به پیروی از عربستان، کویت و عراق، برای حفظ سهم بازار نفتش، یک دلار و ۸۰ سنت در هربشکه نفت خام سبک و ۳ دلار و ۵۰ سنت در نفت خام سنگین به مشتریان آسیایی خود تخفیف می دهد.

به گزارش بلومبرگ این میزان تخفیف در ۱۴ سال گذشته بی سابقه بوده است.

بلومبرگ خبر خود را بنقل از چهار منبع آگاه گزا ش داده است و می گوید که مسئولان در شرکت ملی نفت ایران از تایید یا تکذیب آن خودداری کرده اند.

Comments are closed.