به گزارش خبرگزاری فارس، نازپرور (مدیرکل پزشک قانونی تهران) از مراجعه 60 هزار و 39 نفر به مراکز پزشکی قانونی تهران در سال جاری  به علت نزاع خبر داد. او گفته است: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان 58 هزار و 591 نفر بوده است؛ افزایش 2.5 درصدی را نشان می‌دهد. از کل مراجعین به دلیل نزاع در نیمه اول امسال 39 هزار و 676 نفر مرد و 20 هزار و 363 نفر زن بوده‌اند.  شهریور ماه امسال تعداد مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی با کاهش 1.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 10 هزار 142 نفر رسیده است.

Comments are closed.