ایرانا، خبرگزاری دولتی ایران از قول رییس انجمن دیابت ایران گزارش کرده است که تعداد بیماران دیابتی، به هفت میلیون نفر رسیده است. دکتر اسدالله رجب رییس انجمن دیابت ایران، گفته است که شمار مبتلایان به دیابت در ایران نسبت به ۲۵ سال گذشته، سه برابر شده است و درحال حاضر بیش از هفت میلیون نفر دیابتی در کشور وجود دارد.

دیابت در ایران

Comments are closed.