همیاری مالی:

می توانید با استفاده از پی-پال یا از طریق بانک، کمک مالی خود را ارسال نمایید.

paypal

پی-پال PayPal:

برای کمک مالی به رسانه افق ایران، کافیست یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید، و سپس گزینه پایینتر را کلیک نمایید.

Payment Options 

 

Comments are closed.