رادیو مهر ایران

رادیو مهر ایران که بر روی موج کوتاه در سرتاسر جهان قابل شنیدن است،   مجرایی است که از آن طریق شاهزاده رضا پهلوی با شما به گفتگو می نشیند.

آخرین برنامه های رادیو را در زیر می توانید بشنوید.

خبرهای خوب، برنامه پیشنهادی برای ایجاد راه های ارتباطی بیشتر و پیام های خود را به آدرس الکترونیکی رادیو ارسال نمایید

[email protected]

درد و دل، تحلیل و پیام های هفتگی خود را بر پیامگیر تلفنی رادیو ارسال نمایید.

۰۰۱۳۰۱۱۷۶۰۴۹۳۵

۰۰۱-۳۰۱-۱۷۶۰۴۹۳۵

آرشیو این برنامه ها، در اینجا موجود است: